FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

आ.व. २०८०-०८१ को वार्षिक नगर विकास योजना

PDF icon आ.व. २०८०-०८१ को वार्षिक नगर विकास योजना .pdf Wednesday, January 17, 2024 - 11:13

आ.व. २०८०-०८१ को वार्षिक नगर विकास योजना

PDF icon आ.व. २०८०-०८१ को वार्षिक नगर विकास योजना .pdf Wednesday, January 17, 2024 - 11:13

तह वृद्धिका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon तह वृद्धिका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf Tuesday, January 16, 2024 - 16:00

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना !

PDF icon Notice 2.pdf Wednesday, January 10, 2024 - 13:14

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना !

PDF icon Notice 2.pdf Wednesday, January 10, 2024 - 13:14

राहत शिक्षक विज्ञापन

PDF icon राहत शिक्षक विज्ञापन.pdf Tuesday, January 9, 2024 - 12:35

करार शिक्षक विज्ञापन

PDF icon करार शिक्षक विज्ञापन.pdf Tuesday, January 9, 2024 - 12:34

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना !

PDF icon Notice.pdf Monday, January 8, 2024 - 13:50

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना !

PDF icon Notice.pdf Monday, January 8, 2024 - 13:50

किसान सूचीकरण सहजकर्ता (गणक) आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

PDF icon किसान सूचीकरण सहजकर्ता (गणक) आवश्यकता सम्बन्धी सूचना.pdf Tuesday, January 2, 2024 - 17:10

Pages