FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

निशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

PDF icon निशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना.pdf Tuesday, May 16, 2023 - 15:47

Invitation for Sealed Quotation

PDF icon Invitation for Sealed Quotation.pdf Tuesday, May 9, 2023 - 14:40

Invitation for Sealed Quotation

PDF icon Invitation for Sealed Quotation.pdf Tuesday, May 9, 2023 - 14:40

सार्वजानिक सूचना सम्बन्धमा

PDF icon सार्वजानिक सूचना सम्बन्धमा .pdf Tuesday, April 25, 2023 - 14:48

नगरस्तरीय परीक्षा (कक्षा ५ र ८) को परीक्षाफल प्रकाशन सम्बन्धमा

PDF icon नगरस्तरीय परीक्षा (कक्षा ५ र ८) को परीक्षाफल प्रकाशन सम्बन्धमा.pdf Monday, April 10, 2023 - 19:44

स्थायी नियुक्ति पदस्थापनको लागि विद्यालय छनोट गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon स्थायी नियुक्ति पदस्थापनको लागि विद्यालय छनोट गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf Wednesday, March 29, 2023 - 16:36

सूचना सम्बन्धमा

PDF icon सूचना सम्बन्धमा.pdf Monday, March 27, 2023 - 13:56

Covid-19 विरुद्धको बुष्टर मात्रा खोप लगाउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

PDF icon COVID-19 विरुध्दको बुष्टर मात्रा खोप लगाउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना.pdf Thursday, March 16, 2023 - 15:30

सार्वजानिक सूचना

PDF icon सार्वजानिक सूचना .pdf Thursday, March 16, 2023 - 15:20

Invitation for Sealed Quotation

PDF icon Invitation for Sealed Quotation.pdf Monday, February 27, 2023 - 13:42

Pages