FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा

बिगतका स्थानीय निकायका कर्मचारी बिवरण

संझौता गर्न आउने बारे ।

सम्पूर्ण नगरवासीहरुमा अनुरोध

• नगरको विकासमा सकारात्मक सहभागिता जनाउने र नगरपालिकालाई स्वच्छ र हराभरा कायम राख्न सहयोग गरौ | • घर,आगन,सडक पेटी,सफा राखौ | पाटी ,पौवा र पोखरिहरुको संरक्षण र सम्वर्धन गरौ | • वातावारणमैत्री नगर बनाउन प्रतिबद्ध बनौ | • ज्येष्ठ नागरिक,एकल महिला एवं अपांगता भएका ब्यक्तिहरुका लागि वितरण गरिने भत्ता

तह वृद्धिका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

Pages