FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

PDF icon नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा.pdf Thursday, February 15, 2024 - 17:07

अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

PDF icon अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना.pdf Tuesday, February 13, 2024 - 16:11

कक्षा ५ र ८ को नगरस्तरीय परीक्षा आवेदन फारम खुलाइएको सम्बन्धमा

PDF icon कक्षा ५ र ८ को नगरस्तरीय परीक्षा आवेदन फारम खुलाइएको सम्बन्धमा.pdf Sunday, February 11, 2024 - 11:02

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धमा

PDF icon राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धमा.pdf Tuesday, January 23, 2024 - 15:55

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Tuesday, January 23, 2024 - 11:15

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Tuesday, January 23, 2024 - 11:15

Invitation for Bids

PDF icon Invitation for Bids.pdf Tuesday, January 23, 2024 - 11:07

Invitation for Bids

PDF icon Invitation for Bids.pdf Tuesday, January 23, 2024 - 11:07

यस नगरपालिकाको आ.व. २०७९/०८० मा LISA र FRA मा प्राप्त भएको नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा

PDF icon यस नगरपालिकाको आ.व. २०७९-०८० मा LISA र FRA मा प्राप्त भएको नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा.pdf Thursday, January 18, 2024 - 11:29

भूल सुधार गरिएको सूचना

PDF icon भूल सुधार गरिएको सूचना.pdf Wednesday, January 17, 2024 - 15:32

Pages